Blogg

Brancusis storhet och den modernistiska skulpturens väg

Med Umberto Boccionis ”Kontinuitetens former i rummet”, 1913 och Alexander Archipenkos ”Gående kvinna”, 1912 manifesterades samtidens rörelser, och närvaro, i den modernistiska skulpturen. Om den tidigare traditionella skulpturen hade handlat om att återge volym som en...LÄS MER

Edith Södergran och dada i Finland

Ett par år innan Dada bröt ut i Zürich vistades Edith Södergran en längre tid vid sanatoriet i Davos. Högt uppe i det mytiska alplandskapet fanns inget som förutspådde att hennes dikter och dadaisternas ljuddikter snart...LÄS MER

van Ostaijen & den allvarsamma leken

Om den flamländske författaren Paul van Ostaijen, född 1896, brukar det hävdas att han tidigt ”tyranniserade konstnärskretsarna och framträdde som en dandy”. Men hans uppsåt var egentligen mer komplext än att odla den privata myten: han...LÄS MER

Hans Arp och urspråket

Dada var en flerspråkig smältdegel. På Cabaret Voltaire i Zürich kunde man samtidigt höra flera olika språk: engelska, tyska, franska, ryska och rumänska. Kanske också, vid enstaka tillfällen, svenska uttryck (Eggeling) eller danska sångrader (Emmy Hennings)....LÄS MER

Dada i japan

På konstens världskarta, i början av 1920-talet, kan man även pricka in en dadaistisk positionsbestämning långt österut – i Japan! Detta genom Tomoyoshi Murayamas arbeten och tidskriften Mavos sju nummer som gavs ut mellan juli 1924...LÄS MER

Dada-gruppen i Köln

”Kriget är slut. Dada kommer!”. I Köln var man väl förberedd för en ny konstnärlig invasion. Visserligen fanns här en sedan länge grundmurad expressionistisk konstförankring – bland annat genom de många kontakterna med konstnärerna i Der...LÄS MER

Dadaister och revolutionärer

I Peter Weiss pjäs ”Trotskij i exil” sitter Lenin och Trotskij i Zürich och förbereder hur man skall gå från revolutionär teori till revolutionär praxis. Just då träder en grupp konstnärer och författare in på scenen....LÄS MER

Dada i Paris

Tristan Tzara anlände till Paris i januari 1920. I Francis Picabias lägenhet skapade han en bas för DadaParis. Kretsen vidgades snart till att även omfatta författare som senare kom att utgöra den innersta kärnan av surrealismen:...LÄS MER

Fångad av iakttagelsens konst – Proust, Musil, Joyce, Stein, Kafka...

Det var inte bara den visuella konsten som prövades ute på de modernistiska experimentfälten i början av 1900-talet. Även prosan och lyriken genomgick omvälvande förändringar. Under den förmodernistiska perioden (som man kan säga löper fram till...LÄS MER

Modernismens plattformar – huskroppar, flygplatser och människans inre

1900-talets tidiga arkitektur är tätt sammankopplad med tankarna på den nya, teknologiska staden. På visionerna och utopierna om den. Den futuristiska maskinåldern skulle föda fram både en ny livskänsla och en ny estetik, som baserades på...LÄS MER
  • 1
  • 2
  • 5